COVID-19

Rodzina zgłaszająca się na rekolekcje powinna spełniać następujące warunki bezpieczeństwa sanitarnego:

  1. Wszyscy członkowie rodziny są zdrowi i nie posiadają objawów zakażenia koronawirusem;
  2. Członkowie rodziny nie są w tym czasie objęci przepisaną prawem kwarantanną;
  3. Rodzina nie miała i nie ma aktualnie kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem (chyba, że po stwierdzonym kontakcie odbyła przepisaną prawem kwarantannę);
  4. Rodzina przyjeżdża na rekolekcje zaopatrzona w przepisane środki prewencyjne na okres trwania rekolekcji: obowiązkowo maseczki, zalecane także rękawiczki lub/i własny pojemniczek ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu o stężeniu minimum 60%;
  5. Zgadza się na prewencyjne mierzenie temperatury, jeśli prowadzący uznają to za potrzebne;
  6. W razie pojawienia się przed rekolekcjami symptomów chorobowych lub innych przeszkód losowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie;
  7. Zaleca się, aby przez cały czas trwania rekolekcji (szczególnie w weekend) ograniczyć wychodzenie poza teren ośrodka do takich miejsc jak restauracje czy kawiarnie. Zachęcamy do poszukiwania rozwiązań zmniejszających ryzyko kontaktu z osobami spoza rekolekcji – przestrzenie otwarte, parki, lasy;
  8. W celu zapewnienia rodzicom odpowiednich warunków duchowych do przeżycia rekolekcji chcemy zorganizować opiekę dla dzieci zgodnie z wytycznymi sanitarnymi;
  9. Decydując się na udział w rekolekcjach jesteśmy świadomi, że pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może wystąpić ryzyko zakażenia koronawirusem.